Spiritualiteit

Vrij zijn in je geest!

Spiritualiteit is ruimte geven aan je ziel door je geest de vrijheid te geven om  creatieve en scheppende krachten ruim baan te geven in je leven. Daardoor geef je ruimte aan dat onverklaarbare “heldere” weten, je inzichten, je innerlijke drive om een bepaalde weg te volgen en je verbinding met alles wat energie is te kunnen ervaren.

Zonder Licht, geen Liefde geen Leven.
Zonder Liefde, geen Leven geen Licht.
Zonder Leven, geen Licht geen Liefde.

Deze Eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dient de mens zich opnieuw te verbinden. Persoonlijke ontwikkeling leidt tot “heelwording” (healing), waarbij men niet alleen bewust is van- maar tevens verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een Eenheidervaring kan ontstaan. Je leert weer te beseffen dat de mens één is met de Bron en daarom in zijn kern al Verlicht is.

013-geluk

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en heeft te maken met bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Achter de wereld der verschijnselen ligt één Universele werkelijkheid, de Bron van alles, waar de mens deel van uit maakt en zich van deze Eenheid bewust kan worden.

Door persoonlijke ontwikkeling krijg je inzicht in de achterliggende eenheid van alles. Dit inzicht werkt bevrijdend. In Eenheid is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Alles en iedereen is voortdurend een deel van het geheel en beschouwt de ander (mens, dier, plant of voorwerp) als de andere ik. Dualisme – afgescheidenheid is een illusie, gecreëerd door het denken, het kleine, angstige ego.

Het spirituele wezen, de mens, zal altijd subtiele signalen ontvangen, die men kan negeren of waar men naar kan luisteren, om zijn geest in contact te brengen met deze bovennatuurlijke krachten.
Door de aangeboden ervaringen te beleven ten volle te ervaren en te verinnerlijken, zullen ze jou als mens helpen verder te komen op het pad naar groei, naar Verlichting.

Geef een reactie